Heading

Heading – Subheading là gì ? Cách tạo heading chuẩn seo mới nhất

Heading là những thẻ tiêu đề đoạn, tiêu đề bài viết, tiêu đề trang. Trong seo, những thẻ article heading này hỗ trợ để: Bot Google hiểu nội dung chủ đề bài viết Người dùng nhìn lướt qua cũng biết được chủ đề bài viết Ở đây, nếu các bạn muốn những bài viết mình […]